Objectius educatius
Publicat el 16/5/10

Els objectius educatius de l'ESMUVI s'adeqüen als que la Llei valenciana de la Música en el seu art.19 disposa com a objectius que han de tenir les escoles de música de la Comunitat Valenciana.

Així l'article 19 legisla els següents objectius a complir:

Les escoles de música, de dansa o de música i dansa tindran els objectius següents:

a) Atendre l'àmplia demanda de cultura musical pràctica amb el fi de despertar vocacions i aptituds que desemboquen en una integració posterior en les agrupacions musicals.
b) Fomentar des de la infantesa el coneixement i apreciació de la música i la dansa.
c) Impartir els aspectes teòrics mínims imprescindibles per a una concepció més global del fet musical i dansístic.
d) Oferir ensenyament de música i dansa als alumnes sense consideració de l'edat.
e) Oferir ensenyament especialitzat de totes les tendències musicals i de tots els instruments, amb atenció especial a les pròpies de la música popular i tradicional valenciana, així com a les danses autòctones de la nostra comunitat.
f) Adequar la programació de l'ensenyament als interessos, dedicació i ritme d'aprenentatge de l'alumne.
g)Potenciar el gust per l'audició de tot tipus d'estils musicals i desenvolupar l'esperit crític de l'alumnat.
h)Fomentar en l'alumnat l'interés per la participació en agrupacions vocals i instrumentals, i en les bandes de música o en agrupacions de dansa, segons el tipus d'escola de què es tracte.
i) Orientar i proporcionar la formació adequada a aquells alumnes que per la seua capacitat, talent especial i interés tinguen aptituds i voluntat d'accedir a estudis reglats de caràcter professional.
j) Recollir, sistematitzar i difondre les tradicions musicals locals o dansístics comarcals.

Així, és la nostra responsabilitat i deure oferir com a mínim aquests objectius que marquen el treball de totes les escoles de música a la Comunitat valenciana.

Per això, dins l'ESMUVI:
1.Es treballaran: la música vocal, instrumental, tradicional i moderna per així oferir un ampli ventall d'estils musicals per els nostres alumnes.
2.La part pràctica i viva de la música tindrà molt més pes que la part teòrica.
3.S'ofertaran tots els nostres estudis per a tot el mon, sense consideració d'edat, des dels més menuts, la gent adulta i la gent més gran.
4.Conèixer els interessos i ritmes de cada persona per adequar la nostra programació educativa, per així aconseguir que els nostres alumnes gaudeixin dels beneficis que aporta la música.
5.Oferir als nostres alumnes la màxima diversitat d'agrupacions musicals, dins la nostra capacitat, per a desenvolupar el talent musical de les persones.
6.Donar la màxima qualitat educativa, pedagògica, metodològica amb els últims avanços de tot tipus, per a desenvolupar de manera correcta les millors aptituts i habilitats musicals. I tot, per a que els nostres alumnes, des dels que tenen més talent fins als que volen ser únicament amateurs i gaudir de la música, tinguen en l'ESMUVI la millor escola per a les seues necessitats.

L'Agenda 21 de la cultura fou aprovada el 2004 pel IV Fòrum d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, en el marc del primer Fòrum Universal de les Cultures. Fou aprovada per ciutats i governs locals d’arreu del món compromesos amb els drets humans, la diversitat cultural, la sostenibilitat, la democràcia participativa i la generació de condicions per a la pau. Així van crear el primer document amb vocació mundial que aposta per establir les bases d’un compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament cultura.

L'ESMUVI intentarà, dins les seues possibilitats, seguir els principis i compromisos expressats dins l'Agenda 21 de la cultura. Així la responsabilitat social, el dret dels ciutadans a l'accés i participació de la cultura, la funció que té la cultura per a desenvolupar el nostre territori així com la cooperació i responsabilitat ciutadana, seran la nostra guia per a donar i oferir les bases per a una cultura del S.XXI.

Per a més informació, pots visitar:

http://agenda21culture.net/

L'ESMUVI sempre necessita bons professors.
Article de gran importància per a saber que cal fer i no equivocar-nos en els interessos musicals tant d'alumnes com dels nostres fills.
Llegeix tota la nostra oferta educativa de cadascuna de les nostres aules.

Subscriu-te als nostres correus de notícies

El teu nom:

El teu correu electrònic:


Seguix-nos en: facebook


tel.: +34 964 828 884