Itineraris i recomanacions per a pares i alumnes
Publicat el 19/5/10

És difícil recomanar un itinerari formatiu ja que la varietat d'interessos i necessitats de cada persona és diferent com així les seues edats que influeixen molt amb la formació que cada persona trie.
Els itineraris que hem confeccionat son els que el professorat de l'ESMUVI creu que aporten la millor qualitat per a que els nostres alumnes no tinguen la més mínima mancança musical. Tot i això, cada persona sap els coneixements que té i el que li agradaria fer, així que es lliure de triar allò que més li vinga en gana estudiar.

Els itineraris estan també orientats depenen l'edat de l'alumne per així ser una guia per als pares que no saben com orientar el seu fill per a donar-li la millor formació possible.

Abans de començar a llegir el itineraris, cal fer una reflexió per als pares.

La música és humana i serveix com a vehicle d'expressió de les persones cosa que a l'ESMUVI ho tenim molt clar.
Dins la formació que dóna el nostre centre hi han moltes possibles opcions musicals per a escollir i no sempre poden ser les adequades en un moment donat per al seu fill.
Si agafem tota l'oferta formativa per a un nen de 6 anys que ofereix l'ESMUVI que seria: 2 classes de sensibilització setmanals, música i moviment una hora setmanal, 2 classes d'instrument, 2 classes de conjunt coral infantil, poden passar dues coses: que el nen gaudixca de la música i que tot això li faça desenvolupar unes capacitats i gran talent musical o que hi haja un excés d'hores de classe setmanals i que el xiquet/a no tinga temps per a altres coses que també li agraden i que la culpable siga la música.
Per això, és important escoltar les necessitats del nostre fill/a per a saber exactament si cal disminuir hores o al contrari el nen necessita anar tots els dies ja que és el que més li agrada i li dóna felicitat.
També cal tenir en compte que quan són més petits tenen més temps lliure que quan tenen 15 anys i tot el treball fet de petits és feina avançada, per això recomanem aprofitar quan són més petits que a la vegada és l'etapa més important de desenvolupament del seu cos i cervell.

  • Itinerari per a alumnes de 2 fins a 6 anys.

Encara que pensem que no és l'edat més important o que no pot fer-se molta cosa en aquestes edats, en la realitat es totalment al contrari, és el moment que més necessitat musical té un nen.
És el moment on el cervell del nen està preparat per a absorbir tots els milers d'estímuls que rep.
És el moment que es crea l'imaginari infantil, tots aquells estímuls, records, satisfaccions que marcaran en el futur els nostres hàbits o costums ja ens han creat sensacions de plaer o angoixa. L'imaginari musical marca que ens agrade una música per que els nostres pares l'escoltaven quan nosaltres érem ben petits, o per la música típica o tradicional de la nostra zona.
Per desgràcia, l'imaginari musical actual està marcat per la música que surt als mitjans de comunicació i que per desgràcia marcarà el gust musical dels nostres fills. Aquestes cançons o músiques es queden dins del nostre cervell gravades de forma permanent i tots podem recordar cançons de la nostra infància amb lletra i tot, encara que faça molts anys que no les hem escoltat.
Per això, és d'allò més important:
-fer escoltar la millor música i de la màxima qualitat als nostres fills el més prompte possible.
-donar-les màximes possibilitats musicals amb la màxima quantitat d'activitats musicals.

L'ESMUVI vol oferir la màxima oferta educativa adequada a aquestes edats, tant amb activitats com en qualitat del professorat, format per a treballar en aquestes edats. Oferir els millors mètodes d'estimulació musical primerenca tant motriu, auditiva, sensorial, vocal, instrumental.

L'itinerari formatiu que proposem, comença amb la sensibilització musical a partir de dos anys amb 2 sessions setmanals coordinat amb música i moviment a partir de 3 anys amb un sessió setmanal.

Després tenim cant coral a partir de cinc anys amb dues sessions setmanals i el començament d'algun dels instruments en el mètode Suzuki, piano, violí, viola, violoncel a partir dels tres anys en dues sessions setmanals en minigrup.

Aquest itinerari formatiu és d'una qualitat altíssima ja que treballa totes les vessants que la música té, si és fa de manera complerta. No obstant recomanem també que l'important és que l'alumne vinga a gust i que a mesura que va creixent pot anar augmentat o triar seguint els seus interessos i temps.

Recordem que degut a l'edat dels nens és obligatori que estiguen acompanyats d'un adult fins els quatre anys. En el moment que tinguen 5 anys ja poden estar sols.

També recordem la importància del projecte de música i família, on els pares gratuïtament poden estar a totes les classes de coneixements musicals, instruments, o grups per així participar activament amb el seu fill de la música.

  •          Itinerari a partir dels 6 als  10 anys.

L'itinerari a partir dels sis anys és pràcticament el mateix però:
-Si l'alumne no ha fet mai música, deurà de començar per sensibilització musical 1. Ja que és més gran, suposadament anirà més ràpid, podent acabar el curs amb els tres graus de sensibilització realitzats. A la vegada pot realitzar música i moviment
-La classe d'instrument és ja necessària: Començar més tard seria un error. Però l'important és elegir correctament l'instrument adequats a les capacitats físiques del nen. Per això, els instruments que oferta l'ESMUVI són els que es poden començar a aquestes edats: piano, violí, viola i violoncel ja que es poden adaptar en tamany a l'edat i físic de l'alumne.
-Recordem que l'ESMUVI vol facilitar la pràctica de diversos instruments a la vegada ja que
aporten molts avantatges. Podeu llegir l'article de multi-instrumentisme. Per això, aconsellem començar amb piano i algun instruments de corda fregada.
-El cant coral continua sent una peça clau per a l'expressió de l'alumne, així que el cant coral el creiem necessari.

  • Itinerari a partir del 10 anys fins els 16.

És una edat on l'alumne ja sap que vol i que no vol, que vol tocar, que vol estudiar, etc. Per això recomanem conèixer les opinions dels nostres fills.
És un moment de replantejar quins instruments i es poden començar amb instruments de música moderna i tradicional.
A la vegada és el moment on les classes col·lectives i els grans grups són importants per a la socialització del nen. Per això recomanem la pràctica musical i col·lectiva per damunt d'altres més teòriques.

  • Itineraris per a persones adultes.

És l'itinerari de més difícil recomanació ja que cada persona adulta sap el que vol, necessita i els coneixements musicals que té i que ha rebut.
Així que fem una recomanació per a persones que volen començar des de principi i que no han tingut experiència musical prèvia o molt poca.
És necessari la pràctica musical més que la teòrica, i es recomana triar l'instrument des del primer dia de classe, o el cant. A la vegada, la pràctica en grup vocal i instrumental de qualsevol estil és la que dóna més motivació per a avançar.

Articles relacionats:
L'ESMUVI sempre necessita bons professors.
Llegeix tota la nostra oferta educativa de cadascuna de les nostres aules.
Els objectius educatius de l'ESMUVI s'adeqüen als que la Llei valenciana de la Música en el seu art.19 disposa com a objectius que han de tenir l...

Subscriu-te als nostres correus de notícies

El teu nom:

El teu correu electrònic:


Seguix-nos en: facebook


tel.: +34 964 828 884