Eva Horas Fernández

Professora especialitzada en piano, solfeig i harmonia musical, te coneixements del sistema Suzuki per a piano. Es pianista acompanyant per a instruments i dança.

Funda l’Escola de Música Adagio en 1992 a Palma de Mallorca, exercint com a co-directora i mestra de piano, llenguatge musical i harmonia.

Desde 1996 fins 2006 treballa com a mestra de piano en l’Escola de Músics de Barcelona.

En 2011 comença a exercir com a pianista acompanyant en l’escola de dança de Sitges.

Obté el títol de Professora Especialitzada en Piano en 1992 en el Conservatori de Música de Palma de Mallorca.

Durant els anys 1993-1995 cursa estudis de grau superior de piano, harmonia, anàlisi de repertori musical, transposició i música de cambra realitzats en el Conservatori Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de València.

Durant els anys 1996-1998 cursa estudis de grau superior en el Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona obtenint la certificació de l’últim Curs Superior de Piano.

Contacta per qualsevol dubte amb nosaltres

Telèfon: +34 648 472 401

E-mail: info@esmuvi.com

Direcció: Sant Francesc 68, 12500 Vinaròs                  

Horari d’atenció : De dilluns a divendres de 16:30h a 19:30h